Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2016-08-11 15:50 i Gantofta skola Helsingborg
Kapitel 2 i Koll på Matematik 4A
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

1. Geometriska objekt, längd och omkrets

Du kommer att utveckla kunskaper om

- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt

- att jämföra, uppskatta och  mäta längd

- att omvandla längdenheter

- att mäta och beräkna omkrets

2. Syfte/ Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

4. Arbetssätt

* genomgångar

* diskussioner i helklass och mindre grupper, t. ex. vid läxor

* arbete i Koll på matematik

* praktiska övningar

5. Bedömning

Bedömning sker i det dagliga arbetet på lektionerna och i de muntliga diskussionerna.

Vi avslutar kapitlet med ett test

6. Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: