Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2016-08-11 18:24 i Ljungbyskolan Falkenberg
Privatekonomi - samhällsekonomi och samband (det ekonomiska kretsloppet)
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap

Vad är ekonomi och hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Dessa ämnen är sådant som vi kommer att arbeta med under ett par veckor. Du kommer att få arbeta med olika ekonomiska begrepp, privatekonomi, ekonomi i det offentliga (kommun, landsting, stat). I arbetet kommer vi att diskutera, resonera och jämföra för att förstå och kunna förklara och jämföra.

Innehåll

Mål

Målet med detta tema är att:

 • Du skall veta hur hushållens och samhällets ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 • Du ska känna till, förstå och kunna använda olika ekonomiska begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
 • Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser och kunna resonera och diskutera kring orsaker och konsekvenser av detta både för den enskilda individen, samhället

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer;

 • att ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på film
 • diskutera och debattera
 • arbeta med begrepp
 • individuella uppgifter kopplat till ekonomi

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vi kommer att bedöma

 • löpande arbeten
 • resonemang och diskussioner
 • begreppsförståelse
 • kunskaper om ekonomiska strukturer

Uppgifter

 • Ekonomi begrepp

 • Offentlig ekonomi

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 4-6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

Lägre
>>>>>>>
>>>>>>>>
Högre
Samhällsstrukturer
Inte uppnått kunskapskravet.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar..
Begrepp
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar..
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Elevnära samhällsfrågor, resonemang
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Informationssök, källkritik
Inte uppnått kunskapskravet.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: