Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal i grupp

Skapad 2016-08-11 18:57 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Svenska

HT-16

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisning

Du kommer att:
- enskilt läsa 3 olika böcker under terminen.
- använda lässtrategier före, under och efter läsningen för att förstå texten bättre.
- genomföra regelbundna boksamtal (en gång i veckan) med 2-3 andra elever som har läst samma bok.
- läsa högt för din grupp och läraren vid flera tillfällen.
- lära dig strategier för att förstå nya ord, t.ex. med hjälp av ordbok.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:
- med flyt läsa skönlitteratur samt använda lässtrategier.
- samtala om texter du har läst, t.ex. om innehåll, budskap och din upplevelse.

Uppgifter

 • Boksamtal bok 3 - del 3

 • Boksamtal del 1

 • Boksamtal del 3

 • Boksamtal bok 3 - del 2

 • Boksamtal del 2

 • Boksamtal del 4

 • Boksamtal bok 3 - del 1

 • Boksamtal bok 3 - del 4

Matriser

Sv
SVENSKA

SVENSKA

--->
--->
--->
--->
Läsa med flyt
Du läser en del ord som ordbilder och ljudar en del. Läsningen flyter inte helt.
Du läser till största delen med flyt. Du behöver träna mer på att följa interpunktionen (t.ex. punkt och kommatecken).
Du läser flytande och följer interpunktionen (t.ex. punkt och kommatecken).
Du läser flytande, följer interpunktionen (t.ex. punkt och kommatecken) och levandegör det du läser genom inlevelse i rösten.
Lässtrategier
Du behöver träna mer på att använda lässtrategier.
Du använder minst en lässtrategi för att förstå den text du läser.
Du använder minst tre olika lässtrategier för att förstå den text du läser.
Du väljer olika lässtrategier beroende på textens innehåll.
Sammanfatta
Du behöver träna på att berätta vad boken handlade om.
Du kan kort berätta vad boken handlade om.
Du kan göra en kort, kronologisk sammanfattning av boken.
Du kan göra en kronologisk sammanfattning av boken och berätta om personer och miljöer.
Böckernas budskap
Du behöver träna på att förklara med egna ord vad du tror att författaren menar och vill berätta med boken.
Du kan förklara med egna ord vad du tror att författaren menar och vill berätta med boken.
Du kan förklara med egna ord vad du tror att författaren menar och vill berätta med boken. Du ger exempel ur boken.
Du kan förklara med egna ord vad du tror författaren menar och vill berätta med boken. De ger exempel ur boken. Du kopplar det till dina egna erfarenheter.
Upplevelse av läsningen
Du berättar endast vad du tycker om boken, utan förklaring.
Du berättar vad du tycker om boken samt förklarar dina åsikter.
Du berättar vad du tycker om boken samt förklarar dina åsikter. Dessutom berättar du vad boken väcker för känslor hos dig ELLER gör kopplingar till annat du läst/sett.
Du berättar vad du tycker om boken samt förklarar dina åsikter. Dessutom berättar du vad boken väcker för känslor hos dig OCH gör kopplingar till annat du läst/sett.
Samtala
Du behöver träna mer för att kunna delta i ett samtal.
Du lyssnar och tittar på den som talar. Du talar tydligt så de andra kan höra/förstå dig. Du talar frivilligt minst en gång. Du framför och förklarar minst en åsikt. Du ställer minst en fråga till övriga i gruppen.
Du lyssnar och tittar på den som talar. Du talar tydligt så de andra kan höra/förstå dig. Du talar frivilligt minst två gånger. Du framför och förklarar minst tre åsikter. Du ställer minst tre frågor till övriga i gruppen.
Du lyssnar och tittar på den som talar. Du talar tydligt så de andra kan höra/förstå dig. Du talar frivilligt flera gånger. Du framför och förklarar minst tre åsikter på ett sätt som fördjupar eller breddar samtalet. Du ställer minst tre frågor som gör att de andra i gruppen fortsätter berätta/förklara.
Språk
Du behöver utöka ditt ordförråd för att kunna hitta och använda rätt ord i samtal.
Du kan ibland hitta och använda rätt ord för att förklara vad du tycker och tänker.
Du kan för det mesta hitta och använda rätt ord för att förklara vad du tycker och tänker.
Du använder ord som tydligt förklarar vad du tycker och tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: