Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering "Hemkunskap" 2016/2017

Skapad 2016-08-11 19:47 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Vardagsaktiviteter Fokus: "Vardagsrutiner och Vardagsmiljö"
Grundsärskola 1 – 6 Vardagsaktiviteter Hem- och konsumentkunskap

"Vardagsaktiviteter"

Fokus: "Vardagsrutiner och Vardagsmiljö"

I dagligt tal "Hemkunskap"

Innehåll

Förmågor

Du har möjlighet att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Samband mellan mat och hälsa.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Återvinning och hur den fungerar.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.

Avsnitt 6

Detta ska du lära dig

Du ska utveckla förmågor och kunskaper i sådant som berör:

 

- Matlagning

- Måltider

- Hälsa

- Vardagliga sysslor i hemmet

- Inköp

- Källsortering

 

 

Detta ska vi arbeta med

Vi ska arbeta med olika områden kring mat, måltider, hälsa, inköp och miljö.

Arbetssätt:

Vi kommer arbeta praktiskt i ett mindre skolkök.. I arbetet ingår  självständiga moment, moment tillsammans med vuxen och moment i samarbete med klasskamrat.

Undervisningen sker dels med att vi vuxna visar eleverna vad de ska göra och dels muntligt med korta instruktioner, samt ibland med bilder.

Vi dokumenterar med foto/film samt receptpärm.

Kunskapskrav

Kunskapskraven är följande:

Kopplingar till läroplan

 • VAA   9
  Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
 • VAA   9
  I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
 • VAA   9
  Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
 • Hkk  E 9
  Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.

Detta bedöms

 

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: