Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur åk 5

Skapad 2016-08-11 21:57 i Vretaskolan Östhammar
Eleverna väljer av några utplockade skönlitterära barn- och ungdomsböcker. Vi tränar läsning för att uppfylla kunskapskraven "läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn- och ungdomar", "gör sammanfattningar av olika texters innehåll", "kommentera centrala delar", "visar läsförståelse" och "beskriver din upplevelse av läsning". Eleverna tränar lässtrategier och kommer att skriva sammanfattning, tankar, åsikter och träna sig i att göra recensioner.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Ni ska få välja av några barn- och ungdomsböcker som jag plockat ihop. Minst två böcker och en klassisk saga ska ni läsa under året. Sedan kommer ni få välja fritt från biblioteket för fortsatt läsning. Vi ska träna läsflyt, förståelse och förmågan att kunna sammanfatta och återberätta det lästa.

Innehåll

I ämnet svenska ska man bland annat träna sig i att läsa och analysera skönlitteratur och känna till och ha tagit del av några böcker skrivna för barn och ungdomar. Det kommer vi jobba med nu i femman. Tre böcker ska du läsa i egen takt. Vi kommer att jobba med läsningen i en loggbok och träna oss på att göra enkla analyser av texter. Vi kommer att träna oss på att sammanfatta innehållet och göra recensioner.

Uppgifter

 • Läsa bok 1 ur boklådan

 • Läsa bok 2 ur boklådan

 • Läsa en klassiker

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Flyt
Jag läser skönlitteratur för barn och ungdomar med
 • Sv  E 6
flyt. Jag läser ut de flesta orden snabbt och lätt och fastnar bara ibland på något långt svårt ord. Jag gör pauser vid punkterna och läser lagom fort så det går bra att lyssna på mig. flyt
bra flyt och fastnar nästan aldrig på svåra ord. Jag gör pauser, läser lagom fort och har börjat läsa lite med inlevelse. Det går lätt att lyssna på mig. gott flyt
mycket bra flyt och fastnar inte på längre svåra ord. Jag läser lagom fort med pauser och bra inlevelse. Jag använder olika röstlägen när någon pratar i texten, när det är spännande mm. Det går väldigt lätt att lyssna på mig. mycket gott flyt
Förståelse
Jag visar att jag förstår vad jag läser
 • Sv  E 6
genom att på ett enkelt sätt berätta om vad jag läst. Jag berättar om vem som är huvudperson och vad som händer i stora drag. grundläggande
genom att berätta mer om vad jag läst. Jag berättar om flera händelser och personer i berättelsen och flera detaljer som är viktiga för handlingen. god
genom att berätta mycket och utförligt om vad jag läst. Jag berättar om detaljer om personer och händelser som viktiga för handlingen och kan uppfatta saker som står "mellan raderna". mycket god
Lässtrategier
Jag använder lässtrategier när jag läser
 • Sv  E 6
som att stanna upp vid ord som jag inte förstår och ta reda på vad det betyder och att göra enkla sammanfattningar (cowboy). på ett i huvudsak fungerande sätt
som att stanna upp vid ord jag inte förstår (spågumman), sammanfatta vad jag läst (cowboy) och förutspå vad som kommer att hända (spågumman). på ett ändamålsenligt sätt
som att stanna upp vid ord jag inte förstår (spågumman), sammanfatta med egna ord (cowboy), förutspå vad som ska hända (spågumman) och ställer frågor och gör kopplingar till mig själv. (reportern) på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Budskap och upplevelse
Jag beskriver
 • Sv  E 6
enkelt vad som var det viktiga i boken och vad jag tycker om det. enkelt och till viss del underbyggt
vad författaren vill berätta i boken och berättar om jag tycker och tänker om det. utvecklat och väl underbyggt
vad som var bokens budskap och varför jag tror författaren skrev den. Jag berättar utförligt vad jag tycker om händelserna i boken och jämför med mina egna erfarenheter. väl utvecklat och väl underbyggt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: