Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kraft & Rörelse

Skapad 2016-08-12 08:41 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Ämnesövergripande tema om kraft och rörelse
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Inom temat "Kraft & Rörelse" kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om jämnvikt, tyngdkraft ...

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Varför just detta?

Inom ämnena NO & Teknik ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Experimentera
 • Samtala & diskutera
 • Dokumentera
 • Titta på film
 • Läsa faktatexter

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att:

 • pröva egna ideér & lösningar när du konstruerar
 • dokumentera med bilder & text
 • samtala om tyngdkraft, friktion & jämvikt
 • genomföra enkla undersökningar och jämföra egna med andras resultat

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt vid samtal, diskussioner, praktiska övningar, skriftliga & muntliga presentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: