Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val år 3

Skapad 2016-08-12 08:52 i Lorensberga F-3 Ludvika
Grundskola 3 Matematik SO (år 1-3) Idrott och hälsa NO (år 1-3) Svenska

Nu i 3:an kommer vi att ha elevens val varje fredag. Vi kommer att vara ute så kläder efter väder. 

Elevens val kommer att vara en fördjupning i olika ämnen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Vad som kommer att bedömas:

Du vet hur du ska klä dig för att vara ute i olika väder.

Du kan välja rätt räknemetod vid en problemlösning.

Du använder rätt ord och begrepp för att beskriva naturen och dina upplevelser av den.

Du vet hur man beter sig som gångtrafikant i trafiken.

Du kan grunderna i allemansrätten.

Du kan beskriva vad som kännetecknar våra årstider.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom utevistelse, där vi tar hjälp av vår närmiljö, kommer vi att arbeta praktiskt med olika områden varje vecka. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom praktiska övningar enskilt och i grupp samt genom resonemang och samtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: