Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BJÖRKEN Terminstart HT-16

Skapad 2016-08-12 09:21 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Barnen ska känna sig trygga med varandra och oss. Föräldrarna ska känna sig trygga med oss och med att deras barn har det bra på förskolan.

Innehåll

Så här uppnår vi våra mål:

Vi har inarbetade och tydliga rutiner.

Lärande miljö utifrån barnens intresse. Vara uppmärksamma på vad barnen visar intresse för.

Välkommande attityd, Se och  möta varje barn.

Kommunicera extra tydligt och kontinuerligt.

Skriva ner och vara överens i personalen om viktiga rutiner.

Skapa blandade grupper. Nya och gamla.

Lära känna barnen!

 

Exempel på gruppsärkande aktiviteter:

Sångsamling med rörelse och dans.

Lekar i grupp som till exempel Namnlekar.

Ha roligt tillsammans, vad det än är.

 

Ansvaret:

Delas av alla i arbetslaget

 

Dokumentation:

Varje vecka på planerings tid och reflexion.

Unikum

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: