Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivinlärning år 1

Skapad 2016-08-12 09:47 i Himlaskolan Ale
Detta är mallen vi använder på Bohusskolan för att alla LPP:er skall få samma struktur.
Grundskola 1 Svenska

Du ska få arbeta med bokstäver, ord och meningar på flera olika sätt, både för hand och på datorn. Det ska du få göra för att kunna läsa och skriva på egen hand.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • Hur väl du läser ord (avkodar) och hur väl du förstår innehållet i texten du läser.
 • Hur väl du skriver en egen text
 • Vi stämmer av utvecklingen med hjälp av självskattning, kamratrespons, diagnoser och lärarens dagliga bedömning.

Under lektionerna kommer vi att:


Leka bokstavslekar
Sjunga, pyssla och måla med anknytning till bokstäverna.
Skriva korta meningar och kortare texter utifrån olika upplevelser samt fantasier på datorn och med penna.
Läsa olika texter i böcker och på webben.
Högläsning, tystläsning och boksamtal.

Ur kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: