Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2016-08-12 09:55 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi ska arbeta med kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 – 3 Historia SO (år 1-3) Religionskunskap Geografi

Vad är religion?

Vad är kristendom, judendom och islam?

 

Innehåll

SYFTE

Syftet med undervisningen är att utveckla elevernas förmåga att:

CENTRALT INNEHÅLL

BEDÖMNMING OCH KUNSKAPSKRAV

Efter arbetsområdet bedöms om du:

-kan berätta om skillnader och likheter i kristendom, judendom och islam.

-känner till en symbol och minst en högtid från vardera religon.

 -känner till en berättelse från judendomen och islam.

- kan återge några berättelser ur Bibeln.

-vet var dessa religioners "kyrka" finns i Västerås. 

- vet att kristendomen hade en annan roll förr. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: