Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Årskurs 2

Skapad 2016-08-12 10:12 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Enkla fraser och ord
Grundskola 2 Engelska

Du kommer få lära dig enkla ord och fraser för att kunna presentera dig och föra ett enkelt samtal.

Innehåll

Syfte

Här presenteras syftet med undervisningen.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

centralt innehåll i engelska

Här presenteras de områden i ämnet som tas upp i undervisningen.


Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Kunskapskrav

I detta arbetsområde bedöms på vilket sätt:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser

En
Engelska årskurs 2

Engelska ht 2014 årskurs 2

Här kan man följa elevens kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
Nivå 1
Du är på väg mot godtagbara kunskaper för årskurs 2.
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper för årskurs 2.
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper för årskurs 2.
Tala
Enkel konversation: T ex Hello, how are you? I am fine thank you. My name is XXX. What is your name?
Du kan med hjälp säga några enkla ord och fraser.
Du kan säga några enkla ord och fraser.
Du kan säga flera ord och konversera med hjälp av enkla fraser.
Tala
Räkna och säga nummer i en bestämd följd, tex telefonnummer. Färger och andra enkla ord.
Du kan räkna till 10, och är på väg mot att kunna talen var för sig. Du kan namnge några få färger.
Du kan räkna till 10 och visar att du kan de flesta talen var för sig. Du kan namnge flera färger.
Du kan med säkerhet räkna till 10 och högre och du visar att du är säker på vad de olika talen heter. Du kan själv namnge de flesta färger.
Lyssna
Lyssna på sånger och ramsor. Titta och lyssna på film. Lyssna på talad engelska.
Du lyssnar på sånger, ramsor och talad engelska. Du tittar på engelsk film.
Du lyssnar och försöker säga några ord i sångerna och ramsorna. Du visar att du förstår vad några av orden betyder när du tittar på film och lyssnar till talad engelska.
Du hänger med i sångerna och ramsorna och visar att du förstår det mesta av orden. När du tittar på film och lyssnar till talad engelska visar du att du förstår innebörden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: