Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan och mobbing

Skapad 2016-08-12 10:38 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
En planering kopplad till samhällskunskapsbokenPuls
Grundskola 4 Samhällskunskap

Varför går man i skolan? Vem är det som bestämmer? Varför är det viktigt att ta upp mobbing och respekt för olikheter? är några frågor vi kommer att ha fokus på.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att undersöka sociala strukturer i skolan och lite i samhället och undersöka elevnära samhällsfrågor.

Varför går man i skolan? Vem är det som bestämmer? Varför är det viktigt att ta upp mobbing och respekt för olikheter? Vad har man för rättigheter och skyldigheter?är några frågor vi kommer att ha fokus på.

 

Undervisning

Vi kommer att diskutera i helklass och i smågrupper. Du kommer även få arbeta med frågor enskilt. Vi kommer också att arbeta med EPT. 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån delaktighet i dikussioner, grupparbeten och förståelse av begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: