Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2016-08-12 10:40 i Tullbroskolan Falkenberg
Referatskrivande
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Under ca två veckor kommer vi att arbeta med vad som är typiskt för ett referat, hur man går till väga när man skriver ett referat samt skriver ett eget referat på en av läraren utvald text.

 

Att referera betyder att kort återge något utan att lägga till personliga åsikter. Ett referat är ett sammandrag av det viktigaste i en eller flera texter. Man kan också referera radioprogram, filmer och idrottsevenemang. Referattekniken kan du exemplevis använda när du skriver en faktauppsats eller ett reportage.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Vad?

Ditt inlämnade referat, se kunskapskraven nedan

Hur?

Omdöme muntligt under lektionstid

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Undervisning och arbetsformer

Genomgång hur man går till väga när man gör ett referat och vad som utmärker ett referat

Exempeltext/-er

Skriva ett eget referat

 

Instruktioner på Classroom

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: