Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i ettan

Skapad 2016-08-12 10:49 i Himlaskolan Ale
Grundskola 1 Musik

Musik är något som kan förena oss människor. Den tar ingen hänsyn till ålder, kultur eller kön.Vi har musiken omkring oss i vardagen, som en traditionsbärare och som en del i vår sociala gemenskap. Nu ska du få utveckla din musikaliska förmåga tillsammans med andra bl a genom att sjunga, skapa musik, lyssna på olika sorters musik och lära dig några musiksymboler.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

Du ska få skapa musik tillsammans med andra med hjälp av din röst och olika rytminstrument.
Du ska få improvisera musikaliskt
Du ska få kunskap om hur olika instrument låter, t ex blås- sträng- tangent- och slagverksinstrument.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Undervisning:

 Du kommer att få lära dig att:

- lyssna, uppleva och bearbeta olika sorters musik. få sjunga, spela och framföra musik tillsammans med andra
- använda din röst på olika sätt
- skapa musik och improvisera med ljud och rytmer.

 Du kommer att få lära dig genom att:

- sjunga tillsammans med andra
- spela på rytminstrument i olika takter
- pröva på att improvisera musik till texter och bilder
- lyssna på musik med olika typer av instrument såsom t ex stränginstrument, blåsinstrument.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att: 

  - skapa och gestalta musik med ljud, rytmer och rörelser.
  - uttrycka känslor och upplevelser när du lyssnar på musik.
  - sjunga tillsammans med andra.

Du kommer få redovisa dina kunskaper bl a genom att

- sjunga enklare melodier tillsammans med andra
- spela enklare rytmer på rytminstrument
- visa att du kan känna igen något instrument ur blås-, sträng-, tangent- och   slagverksinstrumentgruppen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: