Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2016-08-12 11:01 i Ekenäs skolan Stenungsund
Pedagogisk planering för matematik i år 1
Grundskola F – 9 Matematik

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Mål för eleverna

 • kunna ordningstalen 1-10 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • kunna ordningstalen 1-20 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • kunna ramsräkna upp till 100.
 • kunna forma siffror 0-10 på rätt sätt.
 • förstå innebörden av addition, subtraktion och likhetstecken.
 • kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • kan avsluta ett påbörjat mönster
 • kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat
 • kan hel- och halvtimma på klockan
 • kan jämna och udda tal
 • kan avläsa stapeldiagram

Så här arbetar vi

 • vi laborerar med konkret material
 • vi spelar olika matematiska spel
 • vi jobbar i matematikboken
 • vi löser vardagsnära problem kopplade till matematik
 • vi arbetar med Nomp, www.pixelovamer.se- digital färdighetsträning
 • vi samtalar om matematik
 • vi arbetar tillsammans
 • vi har utematematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1

På väg att nå godtagbara kunskaper för årskurs 1
Godtagbara kunskaper årskurs 1
Kan ordningtalen 1-10
 • Ma  1-3
Kan jämna och udda tal inom talområdet 0-19
Kan ramsräkna upp till 100
Kan forma siffrorna 0-19 på rätt sätt
Förstår innebörden av addition inom talområdet 0-9
Förstå innebörden av addition inom talområdet 10-19
Förstår innebörden av subtraktion inom talområdet 0-9
Förstå innebörden av subtraktion inom talområdet 10-19
Förstår innebörden av likhetstecknet
Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt
Kan avsluta ett påbörjat mönster
Känner igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat
Kan hel- och halvtimma på klockan
Kan avläsa stapeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: