Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter höstterminen 2016

Skapad 2016-08-12 11:03 i Tullbroskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som består av genomgångar, filmer, instuderingsfrågor till ett faktahäfte (som ska lämnas in) samt ett skriftligt prov på faktahäfte samt instuderingsfrågor
Grundskola 8 – 9 Geografi

Detta arbetsområde handlar om de krafter som förekommer i jordens inre och yttre delar. Du kommer att få lära dig vilka krafter det finns, hur de tar sig uttryck samt var de förekommer och varför? 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se kopplingar till läroplan nedan

 

Hur?

Muntligt omdöme på lektionstid efter avslutat arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Film
 • Arbete med texthäftet "Jordens inre och yttre krafter" utifrån instuderingsfrågor. Detta påbörjades i slutet av vårterminen 2015.
 • Inlämning av instuderingsfrågor senast 26/8
 • Skriftligt prov på häfte+frågor, preliminärt 9/9

Allt material som du behöver finns på Classroom

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: