Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 2 sv

Skapad 2016-08-12 11:12 i Himlaskolan Ale
Under året kommer vi på olika sätt jobba för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Läsa – kunna läsa texter som handlar om saker du känner till med flyt.

Kunna använda dig av metoder/lässtrategier när du läser.

Kunna förstå vad du läser och på ett enkelt sätt berätta om det du tycker är viktigt i texten.

Skriva – Kunna skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.

Kunna stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter.

Använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kunna skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.

Kunna söka information från en källa någon visar dig och att kunna skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.

Använda dig av bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Konkretisering av mål

Utveckla din läs- och skrivförmåga

Arbetssätt

Du kommer att läsa olika typer av texter och med hjälp av "läsfixarna" lära dig olika lässtrategier.

Du kommer att skriva olika typer av texter både för hand och på dator och bearbeta dina texter för att utveckla dess form - användande av stor bokstav och punkt, stavning etc och innehåll - en tydlig handling med början, mitten och slut. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång genom att vi lyssnar av och samtalar om texters innehåll samt att vi tittar på elevernas texter och hur de arbetar under lektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: