Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete-Energi-Effekt

Skapad 2016-08-12 11:41 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Sambanden mellan fysikens arbete, energi och effekt
Grundskola 9 Fysik

Arbetsområdet handlar om sambanden mellan fysikens arbete, energi och effekt. Vi böjar med att repetera begreppet kraft för att sedan kunna lära oss mera om: 

- arbete och hur det beräknas samt vilken enhet

- olika typer av energiformer

- energiprincipen

- mekanikens gyllene regel

- effekt och hur det beräknas samt vilken enhet

- verkningsgrad

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? 

Din förmåga att använda, beskriva och förklara begreppen.

Din förmåga att göra systematiska undersökningar, dokumentera och dra slutsatser och utvärdera

(se kopplingar till läroplanen nedan).

Hur ska det bedömas? 

Under lektionstid, ditt deltagande i gemensamma diskussioner och laborativa uppgifter.

Dina arbetsuppgifter.

Inlämningar av dina anteckningar eller annan dokumentation i iPad (bilder, filmer) av uppgifter och laborationer. Bedömning med Matris för systematisk undersökning (planering, genomförande och utvärdering). Finns i Teams som är ett Office 365 program. 

 

 

 

 

 

Prov (muntligt eller skriftligt) . Bedömning av förmåga Använda begrepp, teorier och modeller. Se läroplanens kunskapskrav.

 

Undervisning och arbetsformer

Lektioner med gemensamma genomgångar av t ex olika begrepp och räkneexempel.

Eget arbete med att förklara och beskriva olika begrepp, arbete med text samt studie- och räkneuppgifter.  

Laborationer och försök som belyser aktuella begrepp.

Film, youtube-klipp etc som förklarar och demonstrerar skillnaden mellan begreppen och hur begreppen hänger ihop.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: