Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd åk 2 ht 2016 Hanvikens skola

Skapad 2016-08-12 12:38 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska:

 • känna igen och namnge några vanligt förekommande träd.
 • kunna berätta om träds livscykel.
 • kunna namnge olika växtdelar på trädet.
 • kunna bladets olika delar.
 • känna till hur trädet växer.
 • kunna skriva enkla faktameningar utifrån stödord.
 • kunna läsa en enkel faktatext.2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få lyssna till sagor om träd. Du kommer att få delta i genomgångar och arbeta i din NO-bok och Forma språket. Vi går ut i naturen och studerar och jämför träd. 

3. Bedömning- elevdel

Du deltar aktivt på lektionerna och visar att du kan. Du kommer att få ett test i slutet av arbetsområdet.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

6. Centralt innehåll- LGR 11

Här gör du enbart kopplingar till läroplanens centrala innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

5. Syfte- LGR 11

Här skriver du in syftet från läroplanen samt gör kopplingar till densamma.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: