Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinklar och symmetri år 6 Ht-16

Skapad 2016-08-12 12:59 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Matematik

Nu ska vi arbeta med vinklar och symmetri.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • använda en gradskiva för att mäta och rita vinklar
 • mäta vinklar i trianglar och fyrhörningar
 • använda och förstå begreppet vinkel
 • förstå och kunna berätta om sambandet mellan olika vinklar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Bedömning - vad och hur

Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • räkna ut vinklar i trianglar och rektanglar utan gradskiva.
 • mäta och rita vinklar med gradskiva
 • förstå och kunna använda begrepp om vinklar.

 

Hur:

 

 Ni svarar på frågor under en poängpromenad.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • muntliga matematiska diskussioner i smågrupper
 • lösa problem
 • arbete i arbetshäfte
 • gemensamma genomgångar

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Begrepp

 • Vinkel
 • vinkelben
 • grader
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • rät vinkel
 • fyrhörning
 • symmetri
 • symmetriaxel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: