Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk.4

Skapad 2016-08-12 13:14 i Hertingsskolan Falkenberg
Du kommer få testa på flera olika material och tekniker för att skapa och tolka bilder.
Grundskola 4 Bild

Genom detta ämne ska du utveckla kunskaper och förmågor om hur bilder kan skapas och tolkas.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med denna undervisning är att du ska få testa på olika tekniker och material i framställningen av bilder. 

Du kommer att utveckla din förmåga att:

- använda olika tekniker, material och verktyg.

- rita/ måla där budskapet är tydligt.

- titta på dina egna och andras bilder och diskutera vad bilderna föreställer och vilket budskap de sänder.

- använda ord och begrepp i samtal om bilder och skapande.

Bedömning - vad och hur

Du visar vad du har utvecklat genom att:

- framställa bilder enligt instruktioner.

- arbeta med olika tekniker, material och verktyg.

- delta i diskussioner kring dina och andras bilder.

- aktivt delta under lektionerna.

- slutföra dina bilduppgifter på ett medvetet och genomtänkt sätt.

- använda digitala verktyg.

 

Bedömning av förmågorna sker fortlöpande under terminen.

 

Undervisning och arbetsformer

- Du kommer att få skapa med olika tekniker, material och verktyg.

- Du kommer att få berätta om bilder du gjort, dina tankar kring din bild.

- Vi kommer att titta på olika konstverk av kända författare och träna på att beskriva dessa och fundera över  vad de vill säga oss. Vi kommer även att försöka återskapa egna versioner av dessa konstverk.

- Vi kommer att samtala och skriva om olika konstnärer.

- Du arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: