Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2016-08-12 13:21 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med vad teknik är och hur man kan använda tekniken.
Grundskola 2 Teknik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Vi kommer att starta arbetet med att barnen ska fundera på vad teknik är för någonting. I barnens närmiljö så finns det föremål och konstruktioner som vi kommer att titta närmare på.
 • Barnen kommer att få göra en popup-bok då de får lära sig att använda olika slags rörelser med enkla papperskonstruktioner.
 • Barnen kommer att få bygga en ballongbil.För att bilen ska kunna förflytta sig behövs en kraft.
 • Bygget av bilen kommer vi att dokumentera.
 • Vi kommer även att titta på några tekniska lösningar där människan har härmat naturen. 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Vi arbetar mot kunskapskraven som finns i åk 6.

Bedömning

Bedömningen av arbetet kommer att ske under arbetets gång. Barnen ska känna igen några enkla  ord och begrepp. Vi kommer att titta på konstruktionen av popup-boken och bilen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: