Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige i Norden, Europa och Världen

Skapad 2016-08-12 13:22 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
En PP kopplad till samhällskunskapsboken Puls, kapitel Hemma i världen.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Du kommer att få arbeta med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Hur lever barn i olika delar av världen? Varför är en del länder fattiga och andra rika? I år blickar vi ut mot världen och tar ett globalt perspektiv på samhället. Arbetet kommer att pågå under vecka 35-43.

Innehåll

 

Undervisning:

Du kommer att få fundera enskilt, diskutera i par och helklass. Du kommer att få genomför ett projekt som heter Livets lotteri, där ni ska undersöka hur olika livsvillkoren ser ut i olika delar av världen. Du kommer också att läsa texter från boken Samhällskunskap, titta på faktafilmer från NE.se mm.

Bedömmning

Du kommer att bedömas utifrån deltagande på lektion, skriftliga uppgifter och i diskussioner. I slutet av detta område kommer du att få skriva ett prov.

Vi kommer fortlöpande arbeta med läxan Fem att ta hem. Inlämning gäller varannan vecka och den första ska lämnas in vecka 39. Information om detta kommer i separat utskick. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: