Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tagebuch

Skapad 2016-08-12 13:35 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Was ist heute passiert? Was schreibst du in dein Tagebuch?
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Was ist heute passiert? Was schreibst du heute Abend in dein Tagebuch?

 

Innehåll

Mål

Målet är att du ska bli bättre på att beskriva vad du har gjort under några dagar. Du ska använda tempusformen perfekt.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetets innehåll

Vi kommer bl.a. att läsa Tagebuch i läromedlet Mahlzeit C. Vi repeterar hur man böjer verb i perfekt, både med haben och sein. 

Du kommer att få vissa verb och uttryck i läxa.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Redovisningsform

Du visar att du behärskar att skriva i perfekt genom att lämna in din dagbok. Den ska skrivas i skolan på lektionstid. 

På förhören visar du att du har lärt dig fler verb och kan böja dem i perfekt.

Du ska även välja en dag som du berättar om muntligt tillsammans med en kamrat. 

Visa din kunskap - Bedömning

Din dagbok ska vara färdig den 31/8 och du redovisar om en dag med en kamrat den 31/8. Se bedömningsunderlagen i matrisen.

Reflektion

1) Behöver du fler genomgångar om perfekt?

2) Hur gick det att skriva en egen dagbok? 

4) Hur fungerade det att prata om en dag i perfekt?

5) Fick du tillräckligt eller för mycket tid till att göra uppgifterna?

6) Hur var din arbetsprestation? Motivera.

Matriser

M2
Tagebuch

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig skriftligt
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.
Formulera sig muntligt
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: