Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Himlaskolans Olympiska Spel åk 4

Skapad 2016-08-12 14:06 i Himlaskolan Ale
Under uppstartsveckorna har vi OS-tema i klassen då eleverna ska testa på nya roliga sporter/lekar samt arbeta om världsdelarna.
Grundskola 4 – 6 Geografi SO (år 1-3) Idrott och hälsa Matematik Svenska

Vi kommer i klass 4 att genomföra våra egna Olympiska Spel. Vi kommer då att testa på olika nya roliga sporter och lekar tillsammans. Eleverna kommer att vara indelade i olika världsdelar. Under denna period kommer klassen att arbeta och forska om dessa världsdelar. I samband med att vi provar på olika sporter och lekar kommer vi också träna på matematiska enheter samt att göra diagram.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 • delta i olika fysiska aktiviteter
 • använda dig av måttband och tidur och veta vilka enheter du ska använda dig av
 • berätta om "din" världsdel, skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Undervisning:

Du kommer tillsammans med dina kamrater under denna period få prova på nya roliga sporter. I samband med dessa så kommer vi tillsammans att träna på att mäta, ta tid och räkna resultat. Du kommer även att få tid att forska, arbeta om och se filmer om de olika världsdelarna.

Du kommer få lära dig:

- att göra en presentation av en världsdel
- nya spel och lekar
- hur man mäter och tar tid samt vilka enheter man använder
- vad som skiljer de olika världsdelarna åt och vilka likheter som finns

Du kommer få lära dig genom att:
- läsa om och forska om olika världsdelar
- hjälpa till att mäta och ta tid vid de olika aktiviterna
- delta i aktiviteterna

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • att räkna ut resultat genom att använda dig av måttband och tidur
 • beskriva en världsdel med hjälp av text, bilder och muntligt
 • delta i aktiviterna

Du kommer få redovisa genom att:

 • delta i de olika aktiviteterna
 • göra en muntlig eller skriftlig redovisning av din världsdel
 • göra olika mätningar och tidtagningar            

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: