Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2016-08-12 15:10 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik

I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion mellan 1-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar utifrån praktiskt och konkret material och går stegvis mot abstrakt matematik. Vi tränar addition och subtraktion 1-10 med att bygga alla talens "talhus" . Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. Förutom det praktiska materialet arbetar vi i matematikbok, digitalt samt individuellt arbete .Här nedan finnst en arbetsgång över allt som kommer att bearbetas.

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Större än > mindre än <

Talhusen inom talområdet 1-10

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10, "hemlisar".

Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-10, hastighet/säkerhet

Hela tiotal inom talområdet 10-100

Dubbelt och hälften

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Geometri

Längd

Tid (hel- och halvtimme)

Mönster

Målet med undervisningen

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-100. Att förstå likhetstecknets betydelse. Att förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning. Att kunna de grundläggande geometriska formerna. Att hitta strategier för problemlösning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Matematik år 1 bedömningsmatris

Målbank i matematik
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag kan ramsräkna 0-100
Jag kan skriva siffrorna.
Jag kan addition inom talområdet 0-10.
Jag kan subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan ordningstalen 1-10 (första, andra, tredje osv.).
Jag kan förstå tecknen + - = < >
Jag känner igen mynt: 1 kr, 5 kr, 10 kr.
Jag kan räkna och förstå enklare räknehändelser.
Jag förstår begrepp som beskriver läge - framför, bakom, bredvid.
Jag förstår begrepp som beskriver storlek och mängd - stor, större, störst, liten, mindre, minst, hälften, dubbelt, osv.
Jag kan formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel.
Jag kan fortsätta på enklare mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: