Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1

Skapad 2016-08-12 15:14 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 1 Engelska

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv." Lgr11

Innehåll

Syftet med undervisningen:

Syftet är att eleven ska få ett större ordförråd och ett ökat självförtroende att uttrycka sig på ett främmande språk.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisningens innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Hur?

 • Sjunga
 • Härma enkla fraser och ramsor
 • Fråga och svara
 • Läsa enkla temaböcker i grupp
 • Lyssna på berättelser
 • Film
I vårt arbete kommer vi beröra teman som räkneord, färger, djur, hälsningsfraser, kroppsdelar, kläder och familj.

Att sträva mot

Eleven ska kunna förstå enkel, talad engelska  och enkla, elevnära texter. Eleven ska också kunna delta i sånger, ramsor och enkla samtal och dialoger. Vi arbetar kontinuerligt mot dessa mål.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att våga uttrycka dig på engelska, din vilja att delta i lekar och sånger och din förmåga att förstå enkla, muntliga ord och fraser.

Se matris under bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: