Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter åk 4

Skapad 2016-08-12 15:16 i Mörrums skolor Karlshamn
Vi arbetar med återberättande texter med hjälp av läromedlet Zickzack.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska

Du kommer att få lära dig hur man känner igen en återberättande text och få kunskap om hur man bygger upp en återberättande text med inledning, händelser i kronologisk ordning och avslutning mm

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att arbeta med återberättande texter i 4 steg enligt nedan:

1. Gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text. Vi tränar på att skriva inledningar och att återge händelser i kronologisk ordning samt att binda ihop texter med hjälp av sambandsord.

2. Vi arbetar med språkliga drag som används i återberättande texter t ex personliga pronomen, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.

3. Eleverna skriver en egen återberättande text om skoljoggen, de får feedback av mig i hur de ska kunna göra texten ännu bättre.

4. Varje elev planerar och skriver på egen hand en återberättande text om .... Denna text ska vara ett levande dokument mellan läraren och eleven där eleven ska förbättra den flera gånger under arbetets gång. 

Matriser

Sv SvA
Återberättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SYFTE
Varför skriver man en återberättande text? För att kunna återberätta något som hänt.
Eleven kan ännu inte anpassa språket i sin återberättande text till mottagaren
Eleven kan till en viss del anpassa språket i sin återberättande text till mottagaren.
Eleven kan till stor del anpassa språket i sin återberättande text till mottagaren.
Eleven kan anpassa språket i sin återberättande text till mottagaren.
Återberättande
Hur ska jag kunna få mottagaren att förstå min återberättning? Vad som hände
Eleven kan ännu inte skriva så att mottagaren förstår vad som hände.
Eleven kan till en viss del skriva så att mottagaren förstår vad som hände.
Eleven kan till stor del skriva så att mottagaren förstår vad som hände.
Eleven kan skriva så att mottagaren förstår vad som hände.
STRUKTUR
Rubrik, inledning som ger bakgrund till händelsen (vem, var när, varför) Innehåll, ett antal händelser i kronologisk ordning. Avslutning, sammanfattande
Eleven kan ännu inte bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan till viss del bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan till stor del bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Eleven kan bygga upp sin text utifrån givna strukturer.
Språkliga drag
Verb i preteritum (dåtid) Sambandsord som anger tid
Eleven kan ännu inte använda ord och begrepp som är typiska för en återberättande text.
Eleven kan till viss del använda ord och begrepp som är typiska för en återberättande text.
Eleven kan till stor del använda ord och begrepp som är typiska för en återberättande text.
Eleven kan använda ord och begrepp som är typiska för en återberättande text.
Inledning
Eleven kan inte skriva en inledning som ger svar på någon av frågorna VEM, VAR, NÄR, VAD, VARFÖR
Eleven ger svar på någon av frågorna VEM, VAR, NÄR, VAD, VARFÖR i sin inledning.
Eleven ger svar på flera av frågorna VEM, VAR, NÄR, VAD, VARFÖR i sin inledning.
Eleven ger svar på frågorna VEM, VAR, NÄR, VAD, VARFÖR i sin inledning.
Händelser:
Eleverna kan inte skriva en återberättande text i kronologisk ordning,
Eleverna kan med stöd skriva en återberättande text i kronologisk ordning,
Eleverna kan skriva en återberättande text i kronologisk ordning,
Avslutning:
Har ingen tydlig avslutning.
Skriver en enkel utvärderande avslutning.
Skriver en mera omfattande avslutning med utvärderande kommentarer.
Skriver en sammanfattande kommentar som innehåller både utvärdering och sammanfattning av händelserna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: