Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning år 4

Skapad 2016-08-12 15:19 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisning/arbetssätt

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Matriser

Ma
Taluppfattning Matematikmatris åk 4

1
2
3
4
5
Positionssystemet
Kan inte positionssystemet när det gäller heltal..
Kan med stöd positionssystemet när det gäller heltal.
Kan positionssystemet när det gäller heltal.
Kan positionssystemet när det gäller heltal och med hjälp när det gäller decimaltal.
Kan positionssystemet när det gäller heltal och decimaltal.
Huvudräkning addition
Kan inte hitta strategier för huvudräkning i addition.
Kan med hjälp hitta strategier för huvudräkning i addition.
Kan hitta strategier för huvudräkning i addition.
Kan på ett effektivt sätt hitta strategier för huvudräkning i addition.
Addition
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder på ett effektivt sätt lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Addition med decimaltal
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal i decimalform.
Använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal i decimalform.
Använder lämpliga metoder för additonsberäkningar med tal i decimalform.
Använder på ett effektivt sätt lämpliga metoder för additionsberäkningar med tal i decimalform.
Huvudräkning subtraktion
Kan inte hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Kan med hjälp hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Kan hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Kan på ett effektivt sätt hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Subtraktion
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder lämpliga metoder för subtrtaktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Använder på ett effektivt sätt lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000 000.
Subtraktion med decimaltal
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Använder lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Använder på ett effektivt sätt lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar med tal i decimalform.
Multiplikation tabellerna
Kan inte multiplikationstabellen.
Kan med stöd multiplikationstabellen.
Kan multiplikationstabellen.
Är snabb och säker på multiplikationstabellen.
Multiplikation där ena faktorn slutar på noll
Kan inte göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Kan med hjälp göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Kan göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Multiplikation med decimaltal
Använder inte lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal i decimalform.
Använder med hjälp lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal i decimalform.
Använder lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal i decimalform.
Använder på ett effektivt sätt lämpliga metoder för multiplikationsberäkningar med tal i decimalform.
Multiplikation där båda faktorerna är flersiffriga
Kan inte göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga. 32 x 34=
Kan med hjälp göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga. 32 x 34=
Kan göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga. 32 x 34=
Division
Kan inte göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan på ett effektivt sätt göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Divison med nollor
Kan inte göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor och kommatecken behöver sättas dit i svaret..
Division med tal i decimalform
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där ena faktorn är ensiffrig.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där ena faktorn är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där ena faktorn är ensiffrig.
Kan på ett effektivt göra divisionsberäkningar med tal i decimalform där ena faktorn är ensiffrig.
Division där kvoten inte blir ett heltal
Kan inte göra divisionsberäkningar där svaret ger rest.
Kan med hjälp göra divisionsberäkningar där svaret ger rest.
Kan göra divisionsberäkningar där svaret ger rest.
Kan göra divisionsberäkningar där svaret ger rest och svarar med decimal.
Miniräknaren
Kan inte använda miniräknaren.
Använder miniräknaren på ganska efektivt sättt.
Använder miniräknaren på ett effektivt sätt.
Överslagsräkning
Kan inte vardagsproblem t.ex. inköp med hjälp av överslagsräkning.
Kan med hjälp lösa vardagsproblem t.ex. inköp med hjälp av överslagsräkning.
Kan lösa vardagsproblem t.ex. inköp med hjälp av överslagsräkning.
Räkna med termometer
Kan inte räkna med temperaturskillnader.
Kan räkna från noll och uppåt..
Kan räkna från noll och uppåt samt med hjälp även under noll.
Kan räkna med temperaturskillnader.
Talsystem
Känner inte till olika talsystem som använts genom historien ex. romerska, babyloniska.
Känner till olika talsystem som använts genom historien ex. romerska, babyloniska.
Begreppen kvadrat och kvadratrot
Kan inte förklara något av begreppen.
Kan med hjälp förklara begreppet kvadrat.
Kan förklara begreppet kvadrat och med hjälp förklara begreppet kvadratrot (kopplat till areaberäkning).
Kan förklara begreppen kvadrat och kvadratrot (kopplat till areaberäkning).
Tal i bråkform
Kan inte skriva tal i bråkform.
Kan med hjälp skriva tal i bråkform.
Kan skriva tal i bråkform och med hjälp tal i blandad form..
Kan skriva tal i bråkform och i blandad form..
Addera tal i bråkform.
Kan med hjälp addera tal i bråkform 2 /6+3/6=
Kan med hjälp addera tal i bråkform 2 /6+3/6=
Kan addera tal i bråkform 2 /6+3/6=
Subtrahera tal i bråkform
Kan inte subtrahera tal i bråkform 6/8-4/8=
Kan med hjälp subtrahera tal i bråkform 6/8-4/8=
Kan subtrahera tal i bråkform 6/8-4/8=
Minsta gemensamma nämnare (mgn)
Kan inte hitta mgn.
Kan med hjälp hitta mgn.
Kan hitta mgn.
Bråk Förlängning och förkortning
Kan inte räkna med förlängning och förkortning av tal i bråkform.
Kan med hjälp räkna med förlängning och förkortning av tal i bråkform.
Kan räkna med förlängning och förkortning av tal i bråkform.
Kan på ett effektivt sätt räkna med förlängning och förkortning av tal i bråkform.
Multiplicera tal i bråkform med ett naturligt tal
Kan inte multiplicera ett tal i bråkform med ett naturligt tal 3 x 2/7=
Kan med hjälp multiplicera ett tal i bråkform med ett naturligt tal 3 x 2/7=
Kan multiplicera ett tal i bråkform med ett naturligt tal 3 x 2/7=
Multiplicera tal i bråkform med ett annat tal i bråkform
Kan inte multiplicera ett tal i bråkform med ett annat tal i bråkform 2/3 x 2/7=
Kan med hjälp multiplicera ett tal i bråkform med ett annat tal i bråkform 2/3 x 2/7=
Kan multiplicera ett tal i bråkform med ett annat tal i bråkform 2/3 x 2/7=
Dividera tal i bråkform med ett naturligt tal.
Kan inte dividera ett tal i bråkform med ett naturligt tal som går upp i täljaren 6/7 / 3
Kan med hjälp dividera ett tal i bråkform med ett naturligt tal som går upp i täljaren 6/7 / 3
Kan dividera ett tal i bråkform med ett naturligt tal som går upp i täljaren 6/7 / 3
Dividera tal i bråkform
Kan inte dividera två tal i bråkform 6/7 / 2/7
Kan med hjälp dividera två tal i bråkform 6/7 / 2/7
Kan dividera två tal i bråkform 6/7 / 2/7
bråk/decimaltal/ procent.
Kan inte omvandla mellan bråk/decimal och procent
Kan med hjälp omvandla mellan bråk/decimal och procent
Kan omvandla mellan bråk/decimal och procent
Kan på ett effektivt sätt omvandla mellan bråk/decimal och procent
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: