Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3:ans sommar OS

Skapad 2016-08-12 17:08 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik Musik Svenska Geografi Bild Svenska som andraspråk Idrott och hälsa
Som en rolig start på läsåret tänker vi inleda med ett tema som har sin utgångspunkt i sommarens stora idrottstävling - Olympiska Spelen. Du kommer att få lära dig om massor om OS, t ex hur OS har börjat, vad OS är för något, leka lekar och samarbeta med kamraterna i klassen.

Innehåll

Ett av skolans uppdrag är att främja förståelse för andra människor samt stärka det unika hos varje individ. Skolan är en plats där barnen behöver tränas i att visa hänsyn, förståelse för olikheter hos varandra. Vi har valt att arbeta med dessa bitar i vårt OS-Tema där grundtanken är: ”Det viktigaste är inte att vinna utan att deltaga såsom det viktigaste i livet inte är triumfen utan strävan”. (Orden är från den moderna olympiska rörelsens grundare Pierre de Coubertin.) Vi vill att barnen ska respektera och ha förståelse för varandra samt bemöta varandra kamratligt.

Under terminens två första veckor kommer vi i klass 3 att arbeta med ett OS-temat. Du får gör din egen OS bok där du skriver och ritar det vi talar om. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Din lärare berättar om OS historia, OS-ringarna, OS-elden, OS-grenar osv.
 • Du blir indelad i en grupp och får representera ett påhittat land i en världsdel.
 • Du arbetar med din grupps land, målar landets flagga, skriver en hejaramsa och designar en maskot.
 • Du utmanas i daglig fysisk aktivitet med bl a "Klassens OS" där ni i klassen kommer att mötas i påhittade idrotten men även andra fysiska utmaningar. 
 • Du får lyssna till olika nationalsånger samt lära dig att sjunga första versen piden svenska nationalsången.
 • Du får dagligen följa Sveriges deltagare och arbeta med antalet medaljer Sverige får.

 

När vi avslutar arbetet är målet att du ska:

 • Veta vad bokstäverna OS betyder.
 • Känna till var årets OS hålls.
 • Veta hur ofta det är OS.
 • Kunna namnge 5 olika grenar i sommar-OS samt delta i klassens OS.
 • Kunna sätta ut världsdelarna på kartan och förstå skillnaden mellan en världsdel och ett land.
 • Kunna samarbeta och hjälpa varandra i lek och spel.
 • Kunna första versen av svenska nationalsången.
 • Kunna berätta utifrån ett stapeldiagram hur många medaljer Sverige tog.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: