Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och tal

Skapad 2016-08-12 22:29 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Pedagogisk planering för arbete med möster och tal enligt kapitel 1 i matematikboken Formula 7. Arbetet pågår vecka 34-38.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

Efter arbetet med detta område så ska du kunna:

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt. Olika tals värde beroende på vilken position de har i ett tal.
 • Jämföra och storleksordna tal.
 • Använda olika räknesätt och förstå sambanden mellan dessa (addition, subtraktion, multiplikation och division)
 • Avrunda tal och göra överslagsräkningar

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass och i grupper, praktiska problem att lösa två och två och eget arbete i lärobok.

Elevinflytande: 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • lösa problem 
 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • skriftligt och muntligt visa dina kunskaper (mål 1-4) under arbetets gång.

 • Elevinflytande: 

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9

Problemlösning

F
E
C
A
Din förmåga att föra resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet i svaret.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Din förmåga att se mer än en lösning på ett problem.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp.

F
E
C
A
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Metodanvändning

F
E
C
A
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.

Matematiska färdigheter inom olika områden

F
E
C
A
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: