Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och tidmätning - pedagogisk planering i fysik

Skapad 2016-08-13 11:29 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under några veckor kommer vi att arbeta med fysik. Temat är vårt solsystem om tidmätning. Vi kommer arbeta med himlakropparna i vårt solsystem och deras rörelse. Vi kommer också att arbeta med tidmätning - hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att utgå från era funderingar och frågor om ämnet. Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, söka information på hemsidor och ha diskussioner. Vi kommer också att skapa egna texter och bilder. Vi ska skapa varsin informationsbroschyr som handlar om vårt solsystem och tidmätning. Broschyrens målgrupp är era klasskamrater.

Tidningen "Allt om rymden" behöver din hjälp. De ska skapa en informationsbroschyr för unga om vårt solsystem.
Broschyren ska:
• Innehålla information om vårt solsystem och hur dag, natt, månader och årstider uppkommer. 
• Innehålla information om en planet som du väljer själv.
• Vara skriven så att det är lätt att förstå.
• Innehålla bilder som hör ihop med texten.
• Innehålla en källförteckning.
(Mer information om uppgiften kommer längre fram).
 
Konkreta mål för arbetsområdet och broschyren:
• Kunna beskriva och ge exempel på hur himlakroppar rör sig i förhållande till varandra.
• Kunna förklara hur dag, natt, månader och årstider uppkommer.
• Kunna använda begrepp som har med solsystemet att göra.
• Kunna söka information från olika källor.
• Använda informationen för att skapa egna texter och bilder. 
 

Uppgifter

 • Skapa en informationsbroschyr

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: