Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3 2016

Skapad 2016-08-13 15:56 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Bild
...

Innehåll

Undervisningens mål

 • Du kommer att utveckla din kreativitet och lust att skapa.
 • Du får arbeta med olika material och tekniker.
 • Du kommer att få titta på, hämta information från och berätta om bilder i böcker.
 • Du illustrerar dina berättelser.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Detta kommer vi att arbeta med

 • Du får berätta om egna och andras bilder, arbeta med olika material och färger t.ex. lera, tyg, garn, olika sorters papper, ritkol och vattenfärger.
 • Du får lära dig olika sorters tekniker.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Detta kommer att bedömas

 • hur du använder olika tekniker och materiel
 • hur du redovisar dina arbeten
 • din förmåga att framställa bilder
 • din förmåga att förstå och tolka bilder

Matriser

Bl
Bild bedömningsmatris

BILD BEDÖMNINGSMATRIS

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
FRAMSTÄLLA BILDER
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Behöver stöd i ditt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra ditt arbete.
Har ibland egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar ditt arbete, med handledning.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska planeras och genomföras. Du kan utvärdera ditt resultat.
Du har kreativa lösningar. Genomför och slutför din idé självständigt. Du utvärderar ditt resultat under arbetets gång.
KOMMUNICERA
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Du kan berätta något om dina bilder.
Du använder egna och andras bilder i berättandet.
Du använder egna och andras bilder för att uttrycka dina idéer och tankar.
HANTERA METODER OCH TEKNIKER
Förståelse av hur metoder och tekniker är relaterade till varandra.
Du behöver handledning för att lära dig hantera metoder och tekniker.
Du kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, men behöver viss handledning.
Du har god förmåga att hantera redskap / verktyg.
Du behärskar verktyg och redskap mycket bra. Du löser problem på ett konstruktivt sätt..
ANALYSERA
Se, beskriva och reflektera
Du beskriver vad du ser.
Du tänker och reflekterar omkring vad du ser.
KREATIVITET
Självständighet och tilltro till sin förmåga,
Du behöver hjälp med idéer.
Du visar vilja och tar ibland egna initiativ i ditt skapande. Du behöver stöd för att slutföra uppgiften.
Du provar ofta egna idéer och slutför uppgiften.
Du tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen.
DINA BILDER
Du har ett enkelt bildspråk.
Du har ett tydligt bildspråk.
Du har ett detaljrikt och tydligt bildspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: