Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattesafari 2A

Skapad 2016-08-13 19:05 i Garnvindeskolan Ale
PP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola 2 Matematik

Räkna, räkna och räkna med subtraktion, addition och multiplikation.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Arbetssätt - undervisningen

Vi arbetar under höstterminen med Mattesafari 2 A.
Vi har gemensamma genomgångar med konkret material.
Efter genomgånget kapitel gör eleverna en diagnos för att se om man behöver öva lite till eller gå vidare till mer fördjupande och utmanande uppgifter.
Vi kommer arbeta praktiskt inom alla områden ex. aritmetik, mäta, problemlösning...
Vi kommer även att arbeta med olika matematikspel där eleverna får chans att träna extra på de olika momenten som tas upp i boken samt med olika digitala hjälpmedel.
Eleverna testas regelbundet med Skolverkets diagnosmaterial Diamant.

Avsnitt 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: