Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte DirektSafari 3B

Skapad 2016-08-13 19:08 i Garnvindeskolan Ale
Pedagogiska Planering för arbetet under vårterminen i 3:an
Grundskola 3 Matematik

En pedagogiska planering i matematik som är kopplad till Mattesafari 3B och som även tar upp övriga delar inom matematiken tex. praktisk matematik. Vi kommer att arbeta gemensamt och på egen hand. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra, alltså dela med sig av sina kunskaper, genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångar och diskussioner.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:
- jobba med laborativt material
- jobba enskilt och i grupp med problemlösning
- prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift
- lära oss olika metoder man kan använda vid uträkningar, skriftliga huvudräkningsmetoder och uppställningar
- färdighetsträning i matematikboken

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:
- göra diagnoser
- lösa olika problemlösningsuppgifter
- vara aktiv i diskussioner
- deltaga i praktisk matematik
- förklara hur du tänker
- uppskatta rimligheten i ditt eller dina kamraters svar

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Tal och längd
hur många 10 000 är
hur tal med tusental är uppbyggda
talsorten tusental
att lägga till och minska med 1000, 100, 10 och 1
att jämföra tal som innehåller tusental
hur många meter 1 kilometer är
hur många kilometer 1 mil är
Addition och vikt
lägga ihop tal som innehåller tusental, tex 3210+4000
se likheter när du lägge ihop tex 8+6 80+60
lägga ihop tal med tiotal och ental, tex 89+43
lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, tex 298+135
upptäcka mönster
hur många hektogram ett kilogram är
hur mycket ett gram är
hur många gram 1 kg och ett hg är
Subtraktion och klockan
minska med hela tusental, hundratal och tiotal, tex 5736-2000
minska med hundratal, tiotal och ental, tex 476-134
minska med hundratal och tiotal, tex 420-270
minska med hundratal, tiotal och ental, tex 492-278
digitalklockan tex veta att 10:05 betyder 5 över 10
skriva vad klockan är olika tider på dygnet
Multiplikation, division och temperatur
sexans och sjuans tabeller
hur multiplikation och division hör ihop
att räkna division med hjälp av multiplikation
läsa av en termometer
läsa av ett diagram

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: