Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, finska (modersmål) åk 1

Skapad 2016-08-14 11:36 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Pedagogisk planering för åk 1 för barn med finska som modersmål.
Grundskola 1 Modersmål

Läsa, skriva, lyssna och tala. Sjunga, leka eller spela teater. Möjligheterna att använda språket är oändliga!

Innehåll

Ämnets syfte

Modersmålsämnets uppgift är att stärka den personliga och kulturella identiteten samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra. Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, skolspråket, är en förutsättning för lärandet. Det ger också möjligheten för barnet att aktivt kunna delta och påverka i samhället.

I vår skola har eleverna varierande språkbakgrund och färdigheterna i skolspråket, finskan, kan vara mycket varierande inom samma årskurs. Det är väsentligt att all undervisning i skolan beaktar denna språkliga variation i syfte att stödja och stärka alla elevers språkliga identitet och färdighet att använda skolspråket.

 

Centralt innehåll

Under första skolåret är läs- och skrivinlärning de viktigaste områden i ämnet modersmål. För övrigt kommer vi att lära oss följande saker (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Arbetssätt

Vi kommer att använda olika arbetssätt:

 • Aapinen och Matkaopas -böcker för läs- och skrivträning
 • Sagor, berättelser, ramsor och sånger
 • Diskussioner om bilder
 • Högläsning
 • Spel
 • Användning av datorer, ipad
 • Jobba med Europeiska språkportfolio

Bedömning

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:
 • Högläsning
 • Elevens arbete under lektionen samt läxor
 • Diagnoser

Matriser

Ml
Läsårssplanering & bedömning, finska (modersmål) åk1 2014-2015

Läsa och skriva

För att nå målen skall eleven kunna...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Att läsa: bokstav, ljud, ord, mening
 • Ml  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
- rabbla och sjunga alfabetet - koppla ihop rätt ljud och bokstav - upprepa stavelser och ord samt klappa händerna till stavelser
- rabbla och sjunga alfabetet - ganska väl klara alfabetisk ordning - koppla ihop rätt ljud till stavelser - läsa enkla meningar
- upptäcka idén med att läsa och skriva - alfabetisk ordning - läsa enkla texter - muntligt svara på frågor - våga läsa högt framför klassen - fått ett grepp om helheterna sats, mening och text - använda biblioteket
Att skriva: bokstav, ord, mening, text
 • Ml  1-3
 • Sv  1-3
- ha rätt penngrepp forma bokstäverna (stor och liten) - skriva enkla ord och stavelser efter diktering
- forma alla bokstäver - skriva enkla ord - skriva enkla meningar
- skriva enkla texter - använda stor bokstav, mellanrum och punkt - skriva ljudenliga ord efter diktering - använda dator som hjälpmedel i sitt arbete

Tala och lyssna

För att nå målen ska eleven kunna...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Uttal och berättande
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
 • Sv  1-3
- uttrycka sig i enkla situationer så att man blir förstådd - upprepa rim och ramsor
- rim och ramsor utantill - uttrycka sig muntligt och berätta om saker nära eget intresseområde
- uttrycka sig muntligt och berätta sammanhängande - delta i par-, grupp- och klassdiskussioner - genom berättande, lek och drama bearbeta det hörda, sedda, upplevda och lästa - skilja ljuden e, o, u, y, å, ä i finska och svenska språket
Att lyssna
 • Sv  1-3
- lyssna koncentrerat - lyssna på en saga
- lyssna utan att avbryta - lyssna koncentrerat på en saga - förstå en kort muntlig instruktion
- samtala utan att avbryta - lyssna, förstå och berätta vidare - lyssna noggrant och koncentrerat och kunna dra slutsatser av det hörda

Kultur och traditioner

Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Traditioner och högtider
 • Ml  1-3
- nämna några finska traditioner eller högtider
- nämna några finska högtider och veta varför dagen uppmärksammas. Ex. självständighetsdagen.
- några finska traditioner och högtider och kan berätta varför och på vilket sätt vissa dagar firas.
Lekar och musik
 • Ml  1-3
- delta i lekar och sånger - upprepa enkla rim och ramsor
- sjunga några sånger och veta några lekar på finska - några rim och ramsor
- ha ett rik förråd med lek och sånger på finska
Litteratur
- känna till några finska barnböcker
- känna till några finska barnböcker - samtala om litteratur
- samtala om litteratur, ex. använda begrepp som huvudperson, plats, tid, tema och handling - använda litteratur som inspirationskälla i drama - använda bibliotek
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: