Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 1A ht kap.1-5

Skapad 2016-08-14 14:09 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med: problemlösningsuppgifter taluppfattning 0-12 Likhetstecknets betydelse mönster addition 0-10 subtraktion 0-10 dubbelt/hälften större än/mindre än (><) klockans hela timmar udda/jämna tal längd, jämföra, uppskatta och mäta
Grundskola 1 Matematik

Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal!

Vi tränar på att skriva och att räkna med dem. Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna. Vi lyssnar på varandras tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Bedömning - vad och hur

VAD

 • eleven kan lösa enkla problemuppgifter
 • kan skriva siffrorna och förstå innebörd
 • du kan beskriva hur tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar
 • du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida
 • kan berätta hur du tänkt
 • använder plus och minus på rätt sätt

HUR
Jag bedömer dig löpande under terminens gång genom att:

 • lyssna på dig vid genomgång/samtal
 • gå igenom diagnoserna tillsammans

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi har gemensamma genomgångar
 • Vi samtalar, lyssnar och diskuterar
 • Vi använder i-pad, dator och smartboard
 • Vi spelar matematikspel
 • Vi har utematte 
 • Vi arbetar i matematikbok
 • Vi arbetar två och två
 • Vi har gemensam problemlösning
 • Vi använder konkret material

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: