Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plus so-boken åk 1 ht

Skapad 2016-08-14 15:24 i Ljungbyskolan Falkenberg
Under ht i åk 1. tar vi upp: skolan ,trafiken, FN , familjen samt här bor vi.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Under ht i år 1. arbetar vi utefter en bok som heter PLUS So-boken där eleverna kommer att få arbeta om: I skolan, Trafiken, Min familj samt Här  bor vi. I skolan innefattar regler, klassråd/elevråd samt vänskap. Trafik innefattar hur trafiken ser ut samt hur det såg ut för 100 år sedan. Min familj innefattar yrken, elevernas olika familjer, hur familjer såg ut för 100 år sedan samt pengar. Här bor vi innefattar hur Sverige ser ut, årstider samt att flytta till Sverige.

Vi kommer även ta upp FN och barnkonventionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina kunskaper om varför man går i skolan, vem som bestämmer och arbetar på en skola och hur man är en bra kompis.


Du ska också få lära dig hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Du ska lära dig hur familjer kan se ut, vilka yrken man kan jobba med samt värdet av pengar.

Du ska även få lära sig om hur Sverige ser ut och vilka årstider vi har.

Samt Vad FN och barnkonventionen är och innebär.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Bedömning - vad och hur

Vad

 Du ska kunna berätta om varför vi går i skolan, hur man är en bra kompis samt vad ett klassråd samt elevråd är och ha förståelse för den demokratiska processen.
 Du ska kunna berätta om några trafikregler och några faror som finns i trafiken.                                                                                  Du ska kunna berätta om olika yrken som finns, varför man arbetar och visa på en förståelse över pengars syfte samt hur familjer kan se annorlunda ut.                                                         Du ska kunna berätta om landet vi bor i och vilka årstider vi har samt hur Sverige har förändrats över tid.                                      Du ska kunna berätta vad FN är och varför vi har barnkonventionen.

Hur

Genom att lyssna på elevernas diskussioner i grupp samt i helklass. Genom att gå ut i trafiken och se hur det ser ut samt genom att redovisa information de har tagit reda på hemifrån.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Undervisning och arbetsformer

Vi använder oss av SO-boken PULS. Vi kommer att samtala, dokumentera, diskutera och gå ut i verkligheten för att se hur skola och trafik fungerar. Vi kommer att se film och använda smartboarden. Vi kommer att ha värderingsövningar.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: