Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi år 7 ht 16

Skapad 2016-08-14 16:31 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Biologi

Alla växter och djur har olika krav på miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Ibland vill de skydda sig från att bli uppätna, ibland vill de att djuren ska äta deras frukter och sprida deras frön. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd för sig själva och sina ungar. Det råder en ständig konkurrens om de bästa platserna att leva på, både bland djur och växter. Ekologi handlar om hur växter, djur och allt annat liv är beroende av varandra och av sin omgivning.

Innehåll

Syfte


I detta arbetsområde komme du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • söka information om djur, växter och samspelet i naturen, samt kunna använda den informationen i ditt arbete
 • följa givna laborationsplaneringar och använda utrustning på ett säkert och effektivt sätt
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband hos växter, djur och deras samspel i naturen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • växternas och djurens utveckling, indelning och livsbetingelser.
 • fotosyntes och cellandning
 • näringskedjor, näringsvävar, näringspyramider och energins flöde genom systemet
 • några olika ekosystem

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Bedömning

Du kommer att kunna visa din förmåga att söka och använda information från texter, filmer och internet, då du enskilt lämnar in en beskrivande rapport om ett djur, samt i grupp redovisar ett ekosystem.

Du kommer att kunna visa din förmåga att följa en given planering, samt använda mikroskåp och annan utrustning på ett säkert och effektivt sätt vid naturvetenskapliga undersökningar.

Du kommer att kunna visa din förmåga att använda begrepp och se samband i naturen i diskussioner, genomgångar, redovisningar och inlämningar.

-

Matriser

Bi
Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att förklara och beskriva samband i naturen

F
E
C
A
Kunskap
Kunskaper om biologiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, som växter och djurs utveckling, indelning och livsbetingelser, samt fotosyntes och cellandning. Du visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang, som växter och djurs utveckling, indelning och livsbetingelser, samt fotosyntes och cellandning. Du visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang, som växter och djurs utveckling, indelning och livsbetingelser, samt fotosyntes och cellandning. Du visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Kunskaper om olika faktorers påverkan på ekosystem.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: