Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ht. år1. Svenska

Skapad 2016-08-14 17:10 i Ljungbyskolan Falkenberg
läsa-skriva-lyssna-tala
Grundskola 1 Svenska

Den magiska kulan

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Lpp läsa-skriva-lyssna sträcker sig över terminen. Höstterminen 2016. LÄSA-SKRIVA-LYSSNA-TALA

Mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Läsa och skriva Bokstavens namn och ljud .Knäcka läskoden Forma bokstäver, handstil och att skriva på dator (tydlig handstil). Skapande av enkla texter där ord och bild samspelar Tex skriva sagor eller faktatexter (för hand och på datorn) .Tala lyssna samtala. Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Lyssna på rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, dramatik sagor och myter.  Några skönlitterära författare och illustratörer Tex. Astrid Lindgren.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisning och arbetsformer

 • Läsläxa varje vecka och samtala om det lästa.
 • Läsa böcker,läsa tillsammans med en vuxen
 • Lära sig bokstäverna/ljuden genom olika lekar, övningar och arbetsblad
 • Ljuda/läsa ihop orden, helord genom lyssnarövningar och läsövningar talar inför hela klassen
 • Redovisar olika arbeten
 • Tränar att lyssna när läraren berättar en saga och eleverna ritar/skriver och återberättar sagan
 • Skriva ”Händelsebok”, sagor, verser
 • Skriva faktatexter mm
 • Lyssna på högläsning och pratar om det vi boken.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Bedömning

Att du kan ljuden som vi pratat om

Att du kan ljuda ihop ord

Att du kan skriva ord/meningar

Att du kan skriva en kort saga

Att du kan skriva i din "händelsebok"

Att du kan lyssna på kamraterna/läraren.

Att du knäckt läskoden genom att du läser texter och förstår det du läser.

Du skriver så att andra kan läsa din text. Du kan skriva en saga så att andra kan lyssna och förstå vad du skrivit.

Jag observerar dig i olika "lyssnarövningar"

Att du kan berätta något om någon författare och illustratör som vi pratat och skrivit om.

Jag lyssnar på dig när du läser. Du kommer att bli "Lusad" en gång per termin (läsutvecklingsschema finns på hemsidan) Du får återberätta det du läst för att jag ska veta att du har förståelsen för det som du läst. Jag tittar och läser det du skrivit. Att du kan besvara frågor på det som vi pratat/skrivit/ritat om.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: