Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna: "Tal" år 2

Skapad 2016-08-14 17:51 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
En pedagogisk planering för arbetsområdet "Tal". Arbetsområdet behandlar talen 0-1000.
Grundskola 2 Matematik

Du kommer att få arbeta med STORA tal. Du ska få lära dig om ental, tiotal, hundratal och tusental.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig de olika talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental. Du ska på olika sätt arbeta med talen 0-1000. Du ska få träna dig att lösa vardagliga matematiska problem och du ska också få göra egna matematiska problem utifrån vardagliga händelser.

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att;


¤ förstå talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental, deras plats i tal och deras värde.

¤ läsa och skriva tal 0-1000.

¤ dela upp tal i olika delar.

¤ placera ut tal på en tallinje.

¤ jämföra och storleksordna tal.

¤  beskriva och fortsätta enkla talmönster samt göra egna talmönster.

¤ förstå och använda begreppen avrundning och överslagsräkning.

¤ ordningstalen 0-100.

¤ lösa och göra enkla matematiska problem.

  

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

¤ arbeta tillsammans utifrån boken Mattedetektiverna.

¤ använda oss av laborativt materiel. Vi ska arbeta med pengar och tallinjer.

¤ lösa matematiska problem både i grupp och enskilt.

¤ träna med hjälp av olika spel och datorprogram.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma:

¤ din förståelse för positionssystemet. Du ska veta vad ental, tiotal, hundratal och tusental är och deras plats och värde i olika tal, t ex att siffran 3 betyder 3 tiotal i talet 234.

¤ din förmåga att fortsätta talmönster.

¤ din förmåga att använda dig av överslagsräkning och avrundning

¤ din förmåga att lösa och göra matematiska problem.

Hur du får visa vad du kan:

¤ Du ska få visa med konkret materiel hur positionssystemet fungerar.

¤ Du ska få göra en diagnos i taluppfattning.

¤ Du visar genom samtal och skriftliga uppgifter din förmåga att fortsätta talmönster, använda en tallinje, avrundning och överslagsräkning.

¤ Pedagogerna observerar ditt arbete under lektionstid

¤ Du ska få visa din förmåga att lösa och göra matematiska problem genom eget arbete, grupparbeten och gruppdiskussioner.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser

Ma

Nivå 1
Ny nivå 2
Ny nivå 3
Aspekt 1
Taluppfattning Förmåga att förstå tals värde och plats i ett tal.
Med hjälp av praktiskt material visar du vad som är ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du använder och visar förståelse för ental, tiotal, hundratal och tusental
Du visar på god förståelse och använder dig av ental, tiotal, hundratal och tusental i olika sammanhang.
Aspekt 2
Förmåga att fortsätta påbörjade talmönster.
Med hjälp av pedagog kan du fortsätta ett enkelt påbörjat talmönster. T ex. 10, 20, 30, 40... 5,10, 15, 20, 25... 3, 6, 9, 12...
Du förstår och kan på egen hand fortsätta enkla talmönster.
Du kan på egen hand fortsätta mer avancerade talmönster. Det kan vara stegrande talmönster där talen t ex ökar med 1,2,3,4: 1, 2, 4, 7, 11, 16
Aspekt 3
Förmåga att lösa problem
Med hjälp av en pedagog löser du enkla matematiska problem.
Du löser på egen hand enkla matematiska problem.
Du använder lämpliga metoder för att lösa ett matematiskt problem.
Aspekt 4
Förmåga att använda avrundning och överslagsräkning
Med hjälp av en pedagog förstår du och kan använda dig av avrundning och överslagsräkning.
Du förstår och kan använda dig av avrundning och överslagsräkning.
Du använder överslagsräkning med säkerhet.

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: