Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

À l'école

Skapad 2016-08-14 18:15 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi jobbar med förmågan att förstå och kommunicera i tal, genom att lära oss att prata om vår vardag i skolan.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Det är skolstart och vi lär oss om det franska skolsystemet, samt träffar både nya och gamla vänner. Vi går på skolcafét och lär oss beställa lunch/fika, samt småpratar om oss själva och skolan.

 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att visa att du kan beställa på café, där du även visar att du kan samtala med din kompis om din vardag i skolan, ställa och svara på frågor kring favoritämne och fritidssysselsättning, visar du att du kan formulera dig med tydliga meningar och göra dig förstådd.

 

I samtal, dialoger och rollspel visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att svara på frågor, ställa följdfrågor och föra samtalet och dialogen framåt. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:
Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Vi arbetar med kapitel 2, 3och 7 i läroboken Bon voyage 2. Texterna handlar om skolstart, att träffa och lära känna nya människor, klockan och tv i Frankrike . Vi jobbar även med andra texter som handlar om att gå på café, så att vi lär oss hur vi beställer samt texter som handlar om skolämnen, vad vi tycker om att göra, för att samla ihop så många ord vi kan, så att vi kan prata om oss själva och skolan på cafét.
 • Vi går igenom uttalsregler, för att kunna prata och göra oss förstådda.
 • Vi tränar på att ställa frågor för att lära känna nya kompisar.
 • Vi lär oss prata om skolämnen, veckodagar, klockan/andra tidsuttryck och tv program på franska, så att vi kan berätta om vad vi gör/ser på TV under en dag.
 • Vi går igenom negationer (”inte”), så att vi kan berätta vad vi inte tycker om att göra.
 • Vi lär oss hur franska verb böjs i presens (nutid), så att vi kan bilda meningar och prata.
 • Vi går igenom och pratar om olika strategier för att kunna förstå och göra oss förstådda.
 • Vi samtalar, gör dialoger och rollspel, för att träna uttal, använda de ord vi lärt oss och träna strategier för att göra oss förstådda. Vi spelar in vissa samtal och dialoger på iPad, så att ni kan få feedback och tips på hur ni kan förbättra uttalet och språket.

 

 

Slutuppgift:

Du deltar i ett rollspel, där du och en kamrat visar att ni kan gå på café, beställa och sitta och samtala om er själva, skolan och fritidssysselsättning.

 

DokumentationUppgifter

 • Avoir = ha

 • Les prépositions

Matriser

M2
À l'école

Prata

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal/kommunikation
I samtalet ställer du enstaka frågor
I samtalet ställer du några frågor.
I samtalet kan du ställa frågor, för att ta reda på mer om din kompis och hens skolvardag och fritidsintressen (t ex Quel est ta matière préférée?, Quel est ton plat préféré? etc ).
Du besvarar enstaka frågor.
Du besvarar några av frågorna. Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du besvara de frågor kompisen ställer. Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera det kompisen säger (d’accord, c’est vrai, je suis d’accord, moi aussi etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
Innehåll
Du visar att du kan beställa enstaka rätter på ett café. Du kan säga några meningar om dig själv och din skolvardag, men har ett mycket begränsat ordförråd.
Du visar att du kan beställa några rätter på ett café. Du berättar om dig själv och skolan på ett till viss del sammanhängande sätt.
Du visar att du kan beställa ett flertal olika rätter på ett café. Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket. Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, comme, mais, aussi, etc).
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Uttal
Du uttalar många ord fel, vilket gör det svårt att förstå när du pratar. Satsmelodin/intonation behöver utvecklas (det låter svenskt eller entonigt).
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig. Du gör en del uttalsfel, vilket försvårar begripligheten. Satsmelodin/din intonation påverkas en del av svenskan.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig. Din intonation närmar sig franskans.

Höra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Du förstår enstaka ord och meningar av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor.
Du förstår mycket av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du förstår det mesta av vad som sägs i samtalet och visar det genom att svara på frågor, kommentera det som kompisen säger och ställa följdfrågor.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: