Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal, åk 8 ht 16

Skapad 2016-08-14 21:08 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 34-40 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, tal som är mindre än 1 samt negativa tal och tal i potensform.
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 34-40 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, tal som är mindre än 1 samt negativa tal och tal i potensform.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • förklara hur vårt  talsytem är uppbyggt
 • träna på att multiplicera och dividera med positiva tal och tal mindre än 1
 • arbeta med ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform

Syftet i fördjupningen:

 • lära sig multiplikation och division med negativa tal
 • lära sig räkna med olika baser.
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • förklara hur vårt talsytem är uppbyggt
 • multiplicera och dividera med positiva tal och tal mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform

Mål i fördjupningen:

 • lära sig multiplikation och division med negativa tal
 • lära sig räkna med olika baser.

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp/Matteord

siffror, tal, negativa tal, potens, potensform, bas, exponent

Planering

v.34 Introduktion

v.35 Genomgång samt eget arbete,

v. 36 Genomgång samt eget arbete,

v. 37 Test på Begrepp- och Metodförmågan. En plan görs utefter resultatet på testet.

v. 38 Arbete med egen plan ev fördjupning och soluppgifter.

v. 39 Arbete med egen plan ev fördjupning och soluppgifter.

v. 40 PROV

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 8 ht 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp
Ex. sätta ut decimal på rätt ställe Neg och pos.tal i storleksordning Beräkna kg-pris Temperaturskillnad Tal på tallinjen
Ex Sätta ut egna negativa tal så att ett numeriskt uttryck stämmer T + 2 = -5 Begreppet potenform Beräkna kg-pris (enhetsbyte)
Ex Sätta ut egna negativa tal så att ett numeriskt uttryck stämmer, flera obekanta tal, flera förutsättningar 10 + Y = Z Y - Z = -10
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Välj ut en/flera korrekta lösningar bland flera påståenden
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer
Beräkna kg-pris
Välj bland flera tal och ge en lösning till en given summa. Räkna i olika baser Visa att du förstår: fem-bas tre-bas
Välj bland flera tal och ge flera alternativa lösningar till en given summa. Räkna i olika baser Visa att du förstår samt korrekt svar: fem-bas tre-bas
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Du behöver stöd att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Ex, 0,1 x 78 73 / 0,5 8 + (-5) tal i potensform
Ex, Räkna med potenser Beräkna kg-pris
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. ex.
Du behöver stöd för att kunna föra resonemang
Förklara uttryck: Ex. "två olika tecken ger minus"
Motivera ex. Varför du satt ett visst tal på tallinjen Välj ut en/flera korrekta lösningar bland flera påståenden
Välj ut en/flera korrekta lösningar bland flera påståenden med tydliga motiveringar till alla påståenden även de felaktiga.
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. ex,
Du behöver stöd i att föra enkla resonemang
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Beräkna kg-pris där metoden går att följa.
Beräkna kg-pris där metoden tydligt framgår.
Räkna i olika baser Visa att du förstår samt korrekt svar med tydliga redovisningar och matematiskt språk: fem-bas tre-bas
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: