Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksförfattare

Skapad 2016-08-15 08:12 i Blötbergets skola Ludvika
Ett litet arbetsområde om barnboksförfattare. Syfte är att väcka nyfikenhet inom området.
Grundskola 3 Bild Svenska

Ni ska genom högläsning, samtala om barnböcker få inspiration och skapa egna barnböcker. Ni ska fördjupa er i en känd barnboksförfattare.

Innehåll

Avsnitt 1

Vi ska under några veckor genomföra högläsning av några kända barnboksförfattare. bl.a. Elsa Beskow, Astrid Lindgren. Vi kommer att diskutera bildspråket, berättarteknik. Vi kommer att jämföra äldre och nyare barnböcker. 

Eleverna ska skriva en kort faktatext om en författare. Därefter ska de själva välja ut en saga som de återskapar till sin egen genom egen text och egna bilder som påminner om originalet.  

Bedömning: Genom observationer under projektets gång. Muntlig presentation av eleven, bildframsällning och skriftens betydelse för berättandet. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: