Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror, baser och salter HT 2016

Skapad 2016-08-15 09:11 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Kemi

I detta område ska du arbeta med syror och baser samt salter. Du kommer tillsammans med dina klasskamrater diskutera och undersöka vilka egenskaper som syror, baser och salter har och vilka kemiska reaktioner de ingår i.

Du kommer även att läsa om hur syror, baser och salter används i samhället och finns i naturen

Innehåll

Syfte

Efter detta område kommer du att  kunna förklara vad syror, baser och salter är och hur de reagerar på olika sätt. Du kommer därmed förstå hur syror, baser och salter används på olika sätt i ditt hem, samhället och naturen

Du kommer att genomföra olika undersökningar (laborationer och övningar) för förstå hur syror, baser och salter fungerar. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Innehåll

I läroplanen står det i centralt innehåll vad du ska arbeta med under lektionerna. Detta ser du här nedanför.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisningens upplägg och bedömning

Varje lektion kommer att ha tydliga lektionsmål som vi arbetar med under lektionen.

Du ska skriva lektionsanteckningar på det sätt som du känner passar. Anteckningarna ska du sedan använda när du  pluggar till provet som är i slutet av avsnittet.

Provet består av bildfrågor och textfrågor samt en mindre laborationsuppgift.

Du kommer även att genomföra fyra laborationer. Under laborationerna kommer du att arbeta med att planera laborationerna och genomföra laborationerna (systematiskt och säkert) samt bearbetning av resultat.

Upplägget finns i veckoplaneringen.

Kunskapskraven/förmågorna som bedöms ser du i matrisen nedan.

 

Matriser

Ke
Syror, baser och salter HT 2016

E
D
C
B
A
Laborera
Laborationsuppgift under prov
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Resultat, rimlighet och förbättring
Laborationer
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmågan att förstå och använda kemins begrepp
Prov
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: