Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Trä och Metallslöjd

Skapad 2016-08-15 09:36 i Vallonskolan Östhammar
Foderautomat
Grundskola 7 Slöjd

I år 7 skall alla elever ta med sig en valfri tomflaska i glas ca 70cl hemifrån varefter eleven får 3 st plywood bitar 150x150mm som dom skall skapa en foderautomat för småfåglar.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Eleven skall ges grundläggande färdigheter att
planera och genomföra arbetet. Och kunna använda rätt verktyg och
tillvägagångssätt under hela arbetsprocessen. Eleven får även kännedom om
arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

Målet med arbetsområdet är att eleven får kännedom om:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ritningslära
 • Material och materialkännedom
 • Arbetsmetoder
 • Ytbehandling.
 • Arbetsmiljö, ergonomi
 • Dokumentation
 

Bedömning

Planering

 • Arbetsgång (tillkapning, håltagning, sammansättning ,montering , ytbehandling, helhetsintryck.)
 • Handha verktyg maskiner och redskap.
 • Val av arbetssätt och metoder.
 • Komma med ideér och förslag.
 • Driva arbetet framåt.
 • Använda slöjdspecifika begrepp.
 • Dokumentation.
Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 

Centralt innehåll i enlighet med läroplanen

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel hyvling och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och
  tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

 Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Slöjden i samhället

 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Dokumentation

 

 • Vi bedömmer elevens arbetsinsats och utveckling (formativ bedömning) efter varje lektion
 • Eleven gör en redovisning/utvärdering av sitt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: