Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och joner

Skapad 2016-08-15 10:03 i Heby skola 7-9 Heby
LPP för atomer och joner åk.9
Grundskola 7 – 9 Kemi
Under v.34-41 ungefär håller vi på med kemi: i atomens inre, joner, periodiska systemet, metaller, salter samt elektrokemi med allt vad det innebär.

Innehåll

Detta kommer vi hålla på med fram till vecka 40-41 ungefär.

 • Atomens olika delar
 • Atomens laddning
 • Kunna fördela elektroner i sina olika elektronskal
 • Atomnnumrets betydelse
 • Lite fakta om grupperna 1,2,17 och 18
 • Hur bildas positiva och negativa joneR
 • Begreppen oxidation och reduktion
 • Salters olika egenskaper och deras bindningar
 • Syror och baser
 • Kemiska bindningar (jonbindning och kovalent bindning)
 • Metallers egenskaper
 • Ädla och oädla metaller
 • Ett galvaniskt element
 • Periodiska systemets uppbyggnad
 • Lite historia om några grundämnen och dess upptäckare (se film under lektion)
 • Söka information på internet
 • Öva på att föra en vetenskaplig diskussion skriftligt/muntligt
 • Koppla tankarna kring hållbar utveckling

Arbetssätt - Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar.

Jobba med att lösa uppgifter, allt finns på iPad i Showbie

Laborationer

Diskussioner

 

Bedömning

Jag bedömer er mer eller mindre varje lektionstillfälle, men utöver det kommer vi att ha prov och laborationstillfällen.

Dokumentation

Kunskapsutvecklingen följs upp i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: