Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart hösten 2016 Shettisen

Skapad 2016-08-15 10:04 i Lida Förskola Haninge
Förskola
Bygga Drömvärlden "En resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att lära och agera i solidaritet med allt levande även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen."

Innehåll

  Shettisen hösten 2016 

Under hösten kommer vi att lära känna våra nya kompisar och titta närmare på barnens sommaruppgifter. Vi kommer att varva projektstunderna  med sommaruppgifter och kompisböcker.

Sommaruppgift

På våra förskolor får barnen varje sommar en sommaruppgift.

Vi har sett att det bidrar till en bra uppstart av terminen och att det synliggör alla barn i gruppen på ett positivt sätt.

Läsåret 2016-2017 fortsätter vi med projektet ”Bygga Drömvär(l)den”.

 

Vi önskar att ni tillsammans med ert barn:

använder er fantasi och bygger något av naturmaterial.
ta sedan en bild av bygget som ni lämnar tillsammans med berättelsen.
ta även med något av naturmaterialet som ni använt i ert bygge till förskolan efter sommaren.

Er berättelse om det ni tillsammans byggt. Tag med och lämna sommaruppgiften till resp. pedagog/er när vi ses igen efter sommarledigheten.

  

Syfte:

Vi vill ge våra barn grudläggande värden om allas lika värde, olikheter är bra, empati, relationsskapande, omsorg om varandra /material/miljö, hänsyn, respekt, tillit till sig själv och social hållbarhet.

 

Mål:

Trygghet, hållbarhet och glädje hos barn, pedagoger och föräldrar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: