Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik, kraft, rörelse, energi ht 16

Skapad 2016-08-15 10:08 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Fysik

I  detta område kommer du att arbeta med rörelse och krafter dvs mekanik.

Innehåll

Syfte

Syns i kopplingarna nedanför

Centralt innehåll

Syns i kopplingarna nedanför

Undervisningens upplägg och genomförande

Lektionsupplägg: Genomgångar, laborationer, arbete enskilt och i grupp, prov och inlämningar

Mål:

 1. Du ska skriva anteckningar under lektionerna på dem försök som läraren genomför. Spara för att plugga till provet.
 2. Du ska planera, genomföra och utvärdera en undersökning. (Bedömning)
 3. Du ska skriva ett prov där du visar att du förstått det som behandlats under lektioner. Läs på med dina anteckningar. Muntliga diskussioner under lektionstid påverkar bedömning lika mycket som ett provresultat. (Bedömning)
 4. Du ska undersöka olika styr- och reglersystem, t ex de enkla maskinerna.

Formativ bedömning:

Under lektionstid diskuterar vi exempel på beskrivningar på olika nivå för att tydliggöra vad som krävs för respektive betyg.

Det finns tillgängliga filmer på youtube som beskriver det grundläggande som är en bra grund att stå på för att nå en godkänd nivå.

vecka

Tisdag, lab 1, 9A & 9B

(80 min)

 

Onsdag lab 2 9A

(75 min)

 

Torsdag genomgång 9A & 9B

(40 min)

Fredag lab 2 9B

(80 min)

33

LOV

LOV

LOV

Mentorsdag?

34

Temadag 7-9

Antimobbining

Krafter, friktion, tyngdpunkt och hävstänger.

Puls fysik: sid 48-58

Puls fokus: sid 44-55

Krafter, friktion, tyngdpunkt och hävstänger.

Puls fysik: sid 48-58

Puls fokus: sid 44-55

Krafter, friktion, tyngdpunkt och hävstänger.

Puls fysik: sid 48-58

Puls fokus: sid 44-55

35

Hastighet, tröghet, fritt fall och kast

Puls fysik: sid 190-199

Puls fokus: sid 152-157

Utflykt 9A och 9B heldag

Förberedelse Pendellab, skriva labinstruktion. Bedömning

 

Fritt fall, kast

Puls fysik: sid 196-199

Puls fokus: sid 158-161

 

36

9B: Genomförande och utvärdering av pandellaboration

Bedömning

 

9A:

Hastighet, tröghet, fritt fall och kast

Puls fysik: sid 190-199

Puls fokus: sid 152-157

 

 

9A: Genomförande och utvärdering av pandellaboration

Bedömning

 

 

9B:

Mekanisk energi,

Arbete, rörelsenergi och lägesenergi  samt effekt

Puls fysik: sid 207-214

Puls Fokus: sid 162-173

 

Mekanisk energi,

Arbete, rörelsenergi och lägesenergi  samt effekt

Puls fysik: sid 207-214

Puls Fokus: sid 162-173

Mekanisk energi,

Arbete, rörelsenergi och lägesenergi  samt effekt

Puls fysik: sid 207-214

Puls Fokus: sid 162-173

37

Genomförande av pendellaboration

 

 

Diskussion av om pendellaboration

 

Mekanisk energi,

Arbete, rörelsenergi och lägesenergi  samt effekt

Puls fysik: sid 207-214

Puls Fokus: sid 162-173

 

Mekanisk energi,

Arbete, rörelsenergi och lägesenergi  samt effekt

Puls fysik: sid 207-214

Puls Fokus: sid 162-173

 

 

38

Repetition

Repetition

Repetition

Prov 9B

39

Prov  9A

Bedömning

 

Enkla maskiner

Styr och reglerteknik

Enkla maskiner

Styr och reglerteknik

Enkla maskiner

Styr och reglerteknik

Enkla maskiner

Styr och reglerteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9

Matriser

Fy
Mekanik, kraft, rörelse, energi ht 16

E
D
C
B
A
Planera, genomföra och utvärdera en undersökning
Fysik
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskap
Fysik
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. .
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, och visar då på komplea fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: