Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken

Skapad 2016-08-15 10:35 i Önnebacka förskola Munkedal
Ett arbete med fokus på tecken som stöd för att främja barnens språkutveckling.
Förskola

Vi har under vårt arbete med siffror upptäckt att barnen intresserat sig för teckenspråk. Vi vill stimulera och utmana barnen genom att utveckla vårt arbete med tecken som stöd.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Barnen har visat ett stort intresse för tecken och är nyfikna på att lära sig nya tecken.

Vi börjat med att räkna med tecken, introducerat tecken för veckodagar, frukt samt några tecken att använda vid matbordet. Vi har även gjort QR-koder med sånger på teckenspråk som barnen kunnat titta på med iPaden.

Vi kommer genomföra en intervju med barnen för att se hur mycket de vet om tecken.

Kan du teckenspråk? Vad är teckenspråk?

Vilka tecken kan du?

Vi visar bilden på tecknet för ... och ser om de vet vilket tecken det är.

Vi visar en bild på ett mjölkpaket och frågar om de kan göra tecknet.

Kan du något mer tecken?

Vilka tecken vill du lära dig?

Vi kommer även observera barnen för att se om de använder tecken i vardagen och i vilka sammanhang de frågar om tecken.

De yngsta barnen kommer vi att fråga om de kan tecknet för mjölk, vatten och äta.

 

 

Mål

Barnens erfarenheter

Vi ser att barnen har visat ett stort intresse för de tecken vi har introducerat. Framförallt räknar de gärna på teckenspråk som ett komplement till det talade språket.

Barnen tittar ofta på väggen för att se hur man säger frukterna på teckenspråket.

Några barn frågar hur man säger saker på andra språk, både engelska och teckenspråk.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att erbjuda barnen tecken i samlingen, vid maten och i leken. De tecken vi redan introducerat kommer vi använda så ofta vi kan och vi kommer introducera fler. Vi kommer även använda tecken till sånger.

Vi kommer läsa för barnen vid flera tillfällen under dagen för att stimulera deras språkintresse. 

Vi kommer reflektera på våra avdelningsplaneringar för att få syn på hur vi behöver stimulera och utmana barnens intressen.

Vi kommer reflektera med barnen för att få syn på vad de är intresserade av och vad de vill lära sig mer av. 

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer kontinuerligt observera barnens användning av tecken.

Vi kommer genomföra en ny intervju för att se hur svaren förändrats.

Vi kommer reflektera tillsammans med barnen för att få syn på hur lärandet stimulerats.

Vi kommer inventera hur många tecken barnen kan.

Teoretisk bakgrund

Tecken gör att barnet lär sig flera ord snabbare och att orden och kunskapen om språket "sitter kvar" bättre. Inlärningsprocessen förenklas och förstärks av att både höra, se och känna orden.

-Lilla Boken om Tecken

Ordet kommunikation betyder enligt Winlund och Rosenström Bennhagen (2009) att ”göra gemensam” och kommer från latin. Begreppet kommunikation innebär att skapa relationer och vänskapsband, ge beröm och uppbackning, kritisera och kräva, styra och kommentera, dela glädje och sorg, förmedla livsviktig eller mindre viktig information. Vi kan enligt författarna med hjälp av kommunikation dela tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter med varandra och 80% av vanlig kommunikation förmedlas med hjälp av annat än ord.

 

Pettersson (2001) skriver att kommunikation är en samspelsprocess mellan minst två personer där man delar uppmärksamhet om något. Alla behöver kunna kommunicera för att ge uttryck för sina tankar och kunna påverka sin omvärld. Brodin och Lindstrand (2009) anser att kommunikation är mer än språk och omfattar även gester, ljud, blickar och signaler.

 

Dokumentation

Vi ska dokumentera intervjuerna.

Vi kommer dokumentera barnens tankar och funderingar när vi reflekterar tillsammans.

Vi kommer ta kort när barnen gör tecken som de intresserat sig för.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer informera föräldrar om fokusområdet i ett informationsbrev. 

Vi kommer uppmuntra föräldrar till att ge oss feedback på vad de ser hemma att barnen intresserat sig för.

Vi hoppas på en dialog om arbetet genom barnens lärloggar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: